Rubriky
Pohádky

Pohádka 6

Draci

Za devatero horami a devatero řekami bylo sedm království. V jednom vládl král Jonáš, který byl hodný na své poddané. Ostatní králové ho proto nazývali hlupákem. Ale zatímco u nich se lid bouřil, u Jonáše žili lidé šťastně a spokojeně a jídla tam nebylo nikdy málo.

Jednou se tři královští cestovatelé vydali přes devatero hor. Šli několik let, až se dostali do Země draků. Draci bojovali s vílami, které tam také žily a vytlačovaly je. Odvážní cestovatelé se pak zase několik let vraceli. Když dorazili ke králi, vše mu vyprávěli. Král jim však nevěřil.

O několik let později byli bojovní draci vytlačení ze Země draků a zaútočili na zemi krále Jonáše a země všech ostatních králů. Ti se setkali a dohodli se, že ten, kdo porazí pána draků, bude vládnout všem sedmi královstvím.

Jonášovo království leželo u hor. Na samém úpatí těch hor byla vesnička Nudná Lhota. Té se ze záhadného důvodu draci dlouho vyhýbali. Když na ni ale zaútočili, vyplenili ji víc než ostatní vesnice.  

Z Nudné Lhoty pocházel také mladík jménem Martin. Měl husté černé vlasy, se kterými kontrastovaly světle modré oči. Byl statný a svalnatý, ale také moudrý a chytrý. Bylo mu sedmnáct let.

V době vyplenění Nudné Lhoty byl v hlavním městě zvaném Krysařov na trhu. Když se vrátil, polovina Nudné Lhoty byla spálená na uhel. Vyděsil se. Po jeho domě nezbylo památky. Rozhodl se, že pána draků zničí.

Zeptal se, kde je sídlo draků. Nikdo nevěděl. Vydal se proto do Krysařova.

Když tam dorazil, rovnou zamířil k zámku, kde žil král Jonáš. Zámek měl průčelí z mramoru a na něm zlaté ozdoby. U vchodu stály sochy z kamenů ze všech koutů Jonášova království – žuly, mramoru, pískovce a dalších. Byly to sochy všech dvanácti králů, kteří království kdy vládli, včetně Jonáše. U vchodu hlídal strážce. Měl na sobě drátěnou košili a v ruce kopí a štít. Martin k němu přišel a zeptal se ho, kam se podávají dotazy ohledně draků. Strážce mu kopím naznačil směr. Byl tam malý žulový domek s dveřmi a skleněnými okny. Martin do něj vešel.  Uvnitř byl velký ebenový stůl a židle. Na ní seděla postarší vrásčitá dáma s dlouhými šedými vlasy.  

Ta hned spustila monotónním hlasem: „Dobrý den, co chcete? Že se ptám. Asi chcete vědět, kde sídlí vládce draků. Tak já vám to řeknu. Na vrcholu hory Severní Špičák.”

Martin poděkoval a odešel. Severní Špičák byl na samé hranici Jonášova království, od Nudné Lhoty stejně daleko jako Krysařov, ale na druhou stranu. Martin se tedy vrátil domů.

Ve vesnici si vzal vodu, nějaké jídlo a dlouhý nůž. Druhý den ráno vyrazil. Ještě ten den by tam byl, kdyby to nebylo do kopce. Proto mu cesta trvala dva dny. Když tam konečně dorazil, zahlédl menší hrádek.

Hrádek byl vysoký asi dvacet metrů a strážili ho tři zelení pětimetroví jednohlaví draci bez křídel. Martin se k nim plížil a podařilo se mu bez povšimnutí proklouznout až k vratům. Vrata měla tři metry a byla otevřená. Martin rychle, ale tiše zaběhl do vrat.  

Uvnitř byla bíle natřená chodba s vysokým stropem, která vedla až za roh. Opatrně za roh nakoukl. Viděl však jenom to, že pár metrů dál chodba končí a vede do velké místnosti. Ta byla také bílá s vysokým stropem. Byl v ní modrý pelech a v něm ležel třímetrový okřídlený červený drak s třemi hlavami. Když Martin vešel dovnitř a vytasil nůž, drak se vzbudil a řekl:

„Á, první člověk, který se sem dostal! Určitě bys mě chtěl vyzval na souboj. Tak pojď!”

V tu chvíli se drak po Martinovi ohnal ocasem. Ten ho hbitě přeskočil a nožem vládcovi draků usekl prostřední hlavu. Pak vyskočil a chytil se levého krku.  Drak se ho pokoušel setřást, ale nepodařilo se mu to. Martin mu pravou rukou usekl druhou hlavu a dopadl na všechny čtyři. Oběhl draka a skočil mu na ocas. Drak ocasem švihl a Martin se pustil. Za letu usekl drakovi třetí hlavu a dopadl na nohy. Drakovo tělo spadlo.

Martin odběhl na chodbu. Proplížil se ven a rozběhl se. Doma byl navečer.  

Druhý den ráno vyrazil z Nudné Lhoty do Krysařova. Cestou si ale uvědomil, že by mu nevěřili. Rozhodl se, že řekne, že tam nedávno byl a drak už byl mrtvý. Tak šel zase do žulového domku v Krysařově, oznámit tu radostnou novinu.  

Po smrti svého krále přestali draci plenit království a vrátili se zpět do své země.  Martin se mohl vrátit domů.

Milan Vévoda