Rubriky
Nezařazené Pohádky

Pohádka 7

,,Kolik že jich je?‘‘ zeptal se Varlard.

 ,,Dvě stě nemrtvých, každým dnem jejich počty narůstají,‘‘ oznámil nevesele kapitán Syris a zamyšleně si mnul bradu: ,,Pokud o nás vědí, tak nás doženou již zítra.‘‘

,,Navrhuji se dát na pochod, blizard přijde až za dlouho,‘‘ prohlásil učenec Brid. Ta slova zněla mírně, ale přesto se při nich v Bridových očích podivně zablesklo. Druzí dva muži si však ničeho nevšimli.

Valrald zavelel a jejich posádka sta mužů se vydala na pochod přes ledové hory do nedaleké horalské vesnice. Cestu jim ztěžoval prudký vítr a závěje sněhu. Asi po pěti hodinách lopocení přelezla celá skupina vrchol hřebene a došla do dlouhé rokliny, kde je však, i přes Bridovy předpovědi, zastihla ledová bouře.

,,Támhle,‘‘ ukázal Varlard na malou jeskyňku, ,,tam se schováme.‘‘  

,,Pane,‘‘ zarazil ho náhle jeden z poručíků, ,,Brid se s několika muži před chvílí vydal na průzkum k nedalekému ostrohu. Ještě se však nevrátili. Máme je jít hledat? Ve sněhové bouři se jeden ztratí, to mi věřte.‘‘

,,Půjdeme všichni. Oddíl elitních vojáků se neztratí jen tak,‘‘ odpověděl Syris.

,,Dobře,‘‘ Varlard kývl a vojáci se na jeho povel opět vydali do ledové bouře.

Po chvilce narazili na něco, po čem bylo všem ihned jasné, proč se Brid nevrátil. Narazili na čerstvou krev.

Varlard a Syris se rozběhli.

,,Teď jenom doufat, že jsme nepřišli pozdě,‘‘ křikl za běhu Varlard.

V tu chvíli se jim naskytnul pohled, jak se Brid sklání nad těžce raněným druhem a hrstka vojáků jej kryje před jednotkou nemrtvých. Syris zareagoval jako první, natáhl luk a začal odstřelovat nemrtvé šípy. Varlard mezitím doběhl k bojující skupince a šel pomoct Bridovi. Jakmile se také sklonil nad raněným, řekl Brid: ,, Jdu pomoct ostatním,‘‘ a vytáhl dlouhý lovecký nůž. Ale místo toho, aby šel bojovat s nemrtvými, seknul v tu chvíli Varlarda do hrudi.

,,Zrádce!‘‘  zařval ještě Varlard a upadnul do bezvědomí.

Probudil ho až zvuk skřípání dveří. Nacházel se v malé chatce v horské vesnici.

,,Už ses probral? Ale že ti to trvalo,‘‘ usmál se u dveří stojící Syris s obvazem na paži.

,,Vyhráli jsme? Co se stalo s Bridem? Kolik jich ještě je?‘‘ zahrnul ho Varlard otázkami.

,,Nejdřív se zotavíš, potom ti odpovím, máme dost času. Tady ve vesnici jsme v bezpečí.‘‘

Josef Bém