DISTANČNÍ VÝUKA: Gymnázium Dr. Antona Randy (Jablonec)

Tento rozhovor byl uskutečněn s Prokopem Čermákem. (Díky za Tvůj čas!)

Jak probíhá distanční výuka na vaší škole? Kolik hodin strávíte učením online a kolik sami?

Denně máme 3-4 vyučovací hodiny online formou a zbývající 2-3 vyučovací hodiny pracujeme sami na úkolech, které nám učitelé zadali.

Umíte si zorganizovat čas?

Ano, nemám problém s organizací svého času.

Jaké vidíte výhody na distančním způsobu vzdělávání?

Hlavní výhodu vidím v zadávané samostatné práci, kde si čas mohu do jisté míry organizovat sám. Jediné, čím se musím řídit, je termín odevzdání. A jelikož nebydlím pár metrů od školy, spatřuji výhodu i v tom, že nemusím dojíždět.

Jaké vidíte nevýhody na distančním způsobu vzdělávání?

V prvé řadě je to monotónnost, na kterou podle mě distanční výuka často doplácí. Chybí mi fyzický kontakt se spolužáky i s učitelem. Je pro mě mnohem těžší udržet pozornost při on-line hodinách. Celkově mi distanční výuka přijde psychicky velmi náročná.

Máte pocit, že se při distanční formě vzdělávání opravdu učíte? Rozveďte prosím.

Ano, myslím si, že se výuka ve většině předmětů nijak zásadně nezměnila a učitelé s námi probírají stejnou látku jako při prezenční výuce.

Jak se stavíte ke kamerám při online hodinách? Musíte je mít zapnuté? Zapínáte si je? Proč?

My si kamery při hodinách zapínat nemusíme. Nevadilo by mi, kdybychom si ji zapínali při testech, nebo při zkoušení, ale jako plošný nástroj mi přijdou zbytečné.

Máte motivaci se učit? Měnila se nějak v čase?

Chuť k učení je jedna z věcí, které mi zůstaly i po dobu distanční výuky.

Jak byste zhodnotili úroveň své psychické pohody během distanční výuky v čase?

Moje psychická pohoda se dost mění vlivem počtu on-line hodin. Čím více jsme máme v týdnu hodin, tím více jsem unavenější a skleslejší. Naopak čím více máme samostatné práce, tím jsem ve větší psychickém klidu.

Jakou strukturu má nyní váš běžný den?

Vstávám okolo osmé hodiny, dopoledne se účastním on-line hodin a odpoledne si průběžně plním úkoly, které poté odevzdávám. Ve struktuře dne nevidím žádný zásadní rozdíl oproti prezenční výuce, kromě času vstávání.

Máte nějaké tipy pro zpestření domácího vzdělávání, které byste doporučili ostatním studentům?

Nemám, ale rád bych měl.

Vyhovuje vám distanční forma vzdělávání? Chcete zpátky prezenční výuku? Proč?

Prezenční forma výuky je z mého pohledu rozhodně lepší. Stojí mě méně psychického úsilí, jsem v kontaktu se spolužáky a učitelem, a z hodiny si toho rozhodně odnesu více.

Máte nějaké motto do této nelehké doby?

Zatnout zuby, vytrvat a vyhlížet světlé zítřky.

DISTANČNÍ VÝUKA: STŘEDNÍ ŠKOLA JICCHAK RAGER (BEER ŠEVA, IZRAEL)

Tento rozhovor byl uskutečněn s Ester Bönischovou. Děkujeme za Tvůj čas!

Jak probíhá distanční výuka na vaší škole? Kolik hodin strávíte učením online a kolik sami?

Máme klasický rozvrh hodin jako je u prezenční výuky, ale místo hodin ve škole, jsou online. Jsem teď v druháku (כיתה י”א), což je v Izraeli první maturitní ročník ze dvou, takže těch hodin máme podstatně víc. Na začátku školního roku byla každá třída rozdělená do dvou skupin, které se v průběhu dne vystřídaly. V Izraeli bylo spoustu lockdownů, takže při nich jsme se učili pouze z domova. Izraelský školský systém je jiný než ten český, jelikož jsou povinné předměty, ze kterých každý student musí odmaturovat, a jsou předměty, které jsou volitelné. Ty povinné předměty se distančně učí celá třída dohromady, ale pokud se jedná o prezenční výuku, tak se učí ve skupinách, o kterých jsem se již zmínila. V případě volitelných předmětů nebo předmětů podle úrovně (matematika a angličtina), se učí studenti z různých tříd společně přes distanční výuku. Distanční výuka probíhá buď přes Zoom nebo přes “izraelské bakaláře” Mašov (משו”ב).

Jeden den v distanční výuce může být dost náročný, jelikož se studenti maturitních ročníků často učí od 8:00 až 16:45, ale jsou i kratší dny, hlavně pátky. Řekla bych, že student ve druháku se učí průměrně přibližně 6-8 hodin denně.

Já osobně na online hodiny ani na prezenční hodiny vůbec nechodím, jelikož jsem dostala potvrzení od školy, takže já se učím celý den sama. Vzhledem k tomu, že se učím sama, tak se učím podstatně rychleji, kolem pár hodin denně. Nevím, kolik hodin se učí sami ostatní studenti, kteří se učí tou běžnou formou, ale řekla bych, že přibližně stejnou dobu jako já.

Maturity a důležité testy před nimi se dělají vždy fyzicky ve škole a já už mám jednu maturitu za sebou. Samozřejmě při nich musíme mít roušky a každý má svojí lavici.

Umíte si zorganizovat čas?

Skvělý dotaz. Neřekla bych o sobě, že jsem skvělá v organizaci času, ale určitě si dokážu doplnit látku včas. Nemám vyloženě nějakou konkrétní dobu, ve které se jen učím, ale učím se podle nálady a energie. Díky samostudiu a nezávislosti na škole si rozhoduji úplně sama, kdy budu studovat. Já se obvykle probouzím až v dopoledne, tudíž se začínám učit později než většina izraelských studentů.

Každý den je jiný, tudíž k tomu musím tak přistupovat. Pokud cítím, že jsem fakt unavená, tak vím, že učit se při únavě je blbost a radši půjdu odpočívat a naopak.

Moje studium je spontánní a nikdy mi nevyhovoval daný rozvrh, který škola udělá.

Jaké vidíte výhody na distančním způsobu vzdělávání?

Myslím si, že distanční výuka má spoustu výhod. Co já beru jako velkou výhodu je to, že se můžete připojit na online hodiny z postele, z autobusu nebo třeba i z kuchyně. Ať se jste kdekoli a máte přístup k internetu, můžete se připojit na hodinu. Nemusíte dojíždět do školy a tím pádem si můžete přispat. Nemusíte se nějak upravovat, protože si ve většině případů kameru vůbec zapínat nemusíte (samozřejmě záleží na škole a na učiteli). Při online hodinách můžete dělat něco jiného a přitom poslouchat tu hodinu. Obecně flexibilta distanční výuky je značně větší než v té prezenční výuce. Pro lidi, co jsou stydliví či neradi chodí do školy, je to skvělý způsob výuky.

Jaké vidíte nevýhody na distančním způsobu vzdělávání?

Každá věc má výhody i nevýhody, ať je ta věc sebedokonalejší. Učitelé často neumí s technologiemi, které distanční výuka vyžaduje a to může způsobovat problémy při ní. Také se nesetkáváte osobně s přáteli ze školy a ta výuka není tak osobní jako ve škole. Dost lidí rádo chodí do školy jen kvůli přátelům, ale to se při distanční výuce neděje. Moji přátelé si stěžují na distanční výuku, jelikož mají pocit, že se učí méně a ne tak efektivně jako ve škole a mají pocit, že dostávají více domácích úkolů. Ne pro každého je domov vhodným místem pro studium, takže to může značně snížit efektivitu učení. Často jsou studenti velice demotivovaní se učit na dálku a to samozřejmě neprospívá psychice studentů. Všimla jsem si, že tempo distanční výuky je pomalejší než té prezenční a nemusí se stihnout všechna látka, která je potřeba k maturitním zkouškám. Při distanční výuce je obtížné udržet pozornost a také studenti jsou nucení strávit spoustu času na počítači nebo telefonu. Distanční výuka je něco velice nového, takže lidi neví, jak k tomu přistupovat. Je možné, že se časem změní přístup k distanční výuce.

Máte pocit, že se při distanční formě vzdělávání opravdu učíte? Rozveďte prosím.

Vzhledem k tomu, že jsem samouk a nepřipojuji se na online hodin a ani nechodím do školy na hodiny, tak se opravdu učím. Internet je skvělým nástrojem a vždy najdu informace, které potřebuju ke studiu. Když jsem se připojovala na online hodiny, tak jsem téměř nikdy nedávala pozor a většinou jsem se učila sama. Distanční výuka mě donutila se víc učit, protože škola mi tu látku nevysvětlila dobře, tak jsem si musela poradit sama.

Jak se stavíte ke kamerám při online hodinách? Musíte je mít zapnuté? Zapínáte si je? Proč?

Já chápu, že učitelé preferují vidět své žáky se zapnutými kamerami, ale na druhou stranu, podle mě, není správné nutit žáky si je zapínat. Není totéž mít zapnutou kameru a být fyzicky ve škole, ve které vás všichni můžou vidět. Každý žák má svůj důvod, proč si nezapíná kameru.

Abych nebránila jen žáky, tak já věřím, že vyučovat černé obrazovky není nic snadného, jelikož učitel nemůže poznat, jestli jeho žák dává pozor a jestli je vůbec přítomen v hodině. Jak jsem již zmínila, distanční výuka není tak osobní a kamery tomu nemusí vždy dodat pocit osobní výuky. Ohledně mé kamery, tak si ji zapínám pouze tehdy, pokud jsem jediná studentka na online hodině. Uvedu příklad. Mám jednu hodinu, na kterou se připojuji jen já a ještě jedna má spolužačka a máme obě dvě zapnuté kamery s paní učitelkou. Máme vždy legraci při hodinách a nestydíme se mít zapnuté kamery při výuce, jelikož jsou to speciální hodiny jen pro nás dvě. Ty hodiny jsou osobní, a jak jsem říkala, pokud jsou to soukromé hodiny, ráda si kameru zapnu, jinak ne.

Máte motivaci se učit? Měnila se nějak v čase?

Ze začátku jsem motivaci se učit vůbec neměla z osobních důvodů, ale po pár měsících jsem si tu svoji motivaci našla díky povolení se učit sama a nepřipojovat se na hodiny a nechodit do školy na hodiny. Samostudium přináší obrovskou zodpovědnost, a proto musím mít spoustu motivace k učení. Samostudium mě baví a i v této nelehké době si učení dokážu zpestřit.

Jak byste zhodnotili úroveň své psychické pohody během distanční výuky v čase?

Jak jsem již zmínila, tak na začátku tohoto školního roku jsem neměla vůbec motivaci se učit z osobních důvodů, které jsou spojené s psychickou pohodou. To ale nebylo spojeno s distanční výukou. Momentálně jsem na tom psychicky dobře, jelikož se učím sama doma a učím se rychleji než ve škole. Škola jako taková (prezenční) mi moji psychickou pohodu značně zhoršila.

Jakou strukturu má nyní váš běžný den?

Obvykle se probouzím kolem 10:00-11:00 a nějákou dobu se válím v posteli, jako kdyby byl víkend či jiný volný den. Když se konečně zvednu z postele, tak si většinou sednu ke svému stolu a učím se to, co v tu chvíli potřebuju. Při studiu mám vždy puštěné písničky ve sluchátkách a když se neučím tak jím, koukám na anime či na videa na YouTube, pokud mě můj mladší bratr nezačne otravovat. Díky samostudiu mám mnohem víc času než ostatní.

Máte nějaké tipy pro zpestření domácího vzdělávání, kterébyste doporučili ostatním studentům?

Mám spostu tipů jako samouk. Je důležité vědět, co přesně se naučit. Uvedu příklad. Pokud vám paní učitelka na matematiku řekla, že v testu bude derivace funkcí, tak to je moc obecný. Jaké typy funkcí se musíte naučit? Odmocniny? Mocniny? Nebojte se zeptat svých učitelů na přesnou látku a pokud možno, tak i cvičení z učebnice nebo z internetových stránek. Pokud jste typ lidí, kterým hudba pomáhá se soustředit při učení, pusťte si své oblíbené písničky. Taky je dobré si napsat seznam domácích úkolů a jiných prací do školy s datem odevzdáním či deadlinem a podle toho si zjistit, jaké úkoly si udělat dřív a které můžete udělat později. Nezapomeňte na přestávky a nenuťte se učit, pokud víte, že v tu chvíli vám to nepomůže a akorát vás to moc štve nebo moc stresuje. Nebojte se experimentovat s metodami jak se doma učit, hledejte na internetu a já věřím, že každý si může najít tu svou cestu. Hledejte si informace na internetu, pokud jste nepochopili výklad učitele. Na internetu je spoustu dobrých članků a videí, který často tu látku vysvětlí jednodušeji a lépe než váš učitel.

Vyhovuje vám distanční forma vzdělávání? Chcete zpátky prezenční výuku? Proč?

Mně nevyhovuje ani distanční výuka od školy ani prezenční výuka, ale samostudium. Já bych prezenční výuku zpátky nechtěla, protože já jsem se vždy nudila ve škole a domů jsem se vrátila se špatnou náladou. Rozvrh který žákům dává mně nikdy nevyhovoval a akorát mě stresuje a plýtvá mým časem. Samostudium je moje cesta, jak si užít učení a jak se efektivně učit skoro bez stresu.

Máte nějaké motto do této nelehké doby?

Nemám vyloženě motto, ale mám nějakou message, kterou bych tady čtenářům Šaldovin předala.

Každý z nás jsme jiný a každý má jiné potřeby a priority. Najděte si svoji cestu a nebojte se dělat chyby. Nesnažte se hrát na někoho jiného, protože to nejenom ubližuje vám, ale i lidem kolem vás. Vy víte nejlépe, co je pro vás nejlepší a co vám vyhovuje.

DISTANZUNTERRICHT: LSH Wiesentheid (Deutschland)

Dieses Interview würde mit einer Schülerin aus LSH Wiesentheid durchgeführt. (Danke für deine Zeit!)

Wie verläuft der Distanzunterricht an Ihrer Schule? Wie viel Zeit verbringen Sie mit online Stunden und wie viel mit lernen allein? Momentan verläuft es so, dass die Q12ler bei uns am Vormittag 6 Stunden in der Schule haben und die Nachmittagsunterrichte als Distanzunterricht haben. Aber vor 4 Wochen hatten wir für 1 Monat komplett Distanzunterricht. Da verbringe ich jeden Tag ungefähr 1 bis 3 Stunden mit online Unterricht, weil nicht alle Lehrer online Unterricht machen. Manche schicken einfach Arbeitsaufträge und Hausaufgaben. Mit allein lernen verbringe ich jeden Tag ungefähr 2 bis 4 Stunden, um die Aufgabe zu bearbeiten und Hefteinträge zu schreiben.

Können Sie Ihre Zeit organisieren?

Normalerweise schon, aber wenn ich an diesem Tag was Anderes vorhabe oder ich gerade nicht genug Zeit für lernen habe, werde es bisschen schwierig. Aber die Arbeit kann man auch nachreichen. Ich finde zu dem zeitlichen Limit sind die Lehrer beim online Unterricht nicht so streng.

Welche Vorteile sehen Sie an dem Distanzunterricht?

Zum Beispiel man kann die Hefteinträge jeder Zeit nachschreiben, wenn man es nicht in der Stunde alles mitgeschrieben hat; Man kann den Unterricht danach mehrmals wiederholen, wenn die Stunde aufgenommen wird; Der Austausch von Materialien ist auch viel leichter geworden.

Welche Nachteile sehen Sie an dem Distanzunterricht?

Die Lehrer können schwer schätzen, ob die Schüler wirklich mitmachen oder ob sie im Unterricht wirklich zuhören; Manche ältere Lehrer kommen mit dem online Tool gar nicht klar und es verläuft nicht wie geplant; Manche Sachen sind einfach viel leichter, wenn man es hört, dass Jemand erklärt, im Vergleich zu lesen oder zuzuschauen.

Denken Sie, dass Sie während des Distanzunterrichts auch wirklich lernen? Formulieren Sie aus bitte. Ich denke schon, dass ich während des Distanzunterrichts wirklich lerne. Ich nehme an den Videounterrichte teil und ich mache die Arbeitsaufträge und gebe es ab. Ich bekomme manchmal Feedback von meinem Lehrer und ich frage auch nach, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber ich muss sagen, dass ich während des Distanzunterrichts schlechter lernen kann, im Vergleich zum Präsenzunterricht. Der Druck ist kleiner und manchmal verpasse ich auch was, wenn ich nicht rechtzeitig auf der Webseite schaue.

Was denken Sie über die Kameras bei Online Stunden? Müssen Sie die Kameras anhaben? Machen Sie sie an? Warum?

Die Lehrer bei uns, die Videounterrichte machen, zwingen uns nicht, die Kamera anzulassen. Ich denke es soll auch so sein, dass wir selber entscheiden können, ob wir die Kamera anlasse oder nicht. Aber viele Lehrer sagen es, dass es besser ist, wenn sie unserem Gesicht sehen können. Manche machen es schon an aber ich lasse es zu, weil manchmal ich nicht ausgestattet bin und vielleicht sogar im Schlafanzug sitze.

Haben Sie Motivation zu lernen? Hat sie sich im Lauf der Zeit verändert?

Wenn ich zu Hause bleibe und bequem fühle, habe ich eher weniger Motivation zu lernen. Ich muss mich mit dem Druck von Abi zwingen, damit ich motiviert bin.

Wie würden sie das Niveau Ihrer psychischen Wohlbefinden während Distanzunterricht auswerten?

Ich finde von der äußeren Bedingung her, ist Distanzunterricht ganz bequem, aber von innerlichen der Druck ist nicht gering. Manchmal bin ich noch nicht mit der heutigen Aufgabe fertig bekomme ich schon die Aufgabe für morgen. Deswegen werde ich nicht sagen, dass ich mich während dieser Zeit richtig wohl befinde. Es ist auch stressvoll und ich muss immer versuchen, die Zeit gut zu planen und zu nutzen.

Welche Struktur hat heutzutage Ihr Tag?

Heutzutage gehe ich vormittags in die Schule und nachmittags lerne ich online oder selbständig. Vorher in der Videounterricht-Phase stehe ich morgens (oder manchmal vielleicht vormittags, je nachdem welche Stunde ich habe) auf und schaue die Aufgabe für heute. Ich nehme an dem Videounterricht teil und mache danach die Arbeitsaufträge. Spätnachmittags oder abends mache ich was Anderes.

Haben Sie irgendwelche Tipps für Abwechslung des Homeschoolings, die Sie auch anderen Schülern empfehlen würden?

Ich finde ein Tablett ist sehr praktisch für Homeschooling. Dann muss man nicht alles ausdrucken und kann direkt darauf bearbeiten.

Mögen Sie Distanzunterricht? Wollen Sie zurück in den Präsensunterricht? Warum?

Nein. Obwohl ich schon viele Vorteile von Distanzunterricht sehe und es jetzt der Trend ist, will ich lieber Präsenzunterricht haben. Ich fühle mich einfach, dass ich viel mehr an dem Präsenzunterricht gewöhnt bin. Bei Präsenzunterricht kann man irgendwie alles viel besser organisieren.

Haben Sie irgendwelches Motto für diese nicht leichte Zeit?

Nein eigentlich nicht.

DISTANČNÍ VÝUKA: GYMNÁZIUM FRÝDLANT

Tento rozhovor byl uskutečněn se studentem Tadeášem Čančíkem. (Díky za Tvůj čas!)

Jak probíhá distanční výuka na vaší škole? Kolik hodin strávíte učením online a kolik sami?

Máme 4-5 online hodin denně a k tomu pár úkolů, které lze většinou do hodiny zvládnout.

Umíte si zorganizovat čas?

Ne.

Jaké vidíte výhody na distančním způsobu vzdělávání?

Že není potřeba nikam dojíždět.

Jaké vidíte nevýhody na distančním způsobu vzdělávání?

Že jsem tak dlouhou dobu před počítačem.

Máte pocit, že se při distanční formě vzdělávání opravdu učíte? Rozveďte prosím.

Myslím si, že ano. Je super, že naši učitelé se distanční výuce dobře přizpůsobili.

Jak se stavíte ke kamerám při online hodinách? Musíte je mít zapnuté? Zapínáte si je? Proč?

Kamery nemusíme mít zapnuté a tak si ji ani nezapínám.

Máte motivaci se učit? Měnila se nějak v čase?

Jak kdy no. Někdy je motivace větší někdy zase menší.

Jak byste zhodnotili úroveň své psychické pohody během distanční výuky v čase?

Záleží na dnu, někdy je lepší někdy horší…

Jakou strukturu má nyní váš běžný den?

Ráno sednu k počítači a jsem na DV, po ní se většinou naobědvám a jedu si buďto něco vyfotit nebo se provětrat nějakým způsobem ven. Večer pak dodělávám úkoly.

Máte nějaké tipy pro zpestření domácího vzdělávání, které byste doporučili ostatním studentům?

Mít po celou dobu distančních hodin vypnutý mobilní telefon.

Vyhovuje vám distanční forma vzdělávání? Chcete zpátky prezenční výuku? Proč?

Nevyhovuje, chtěl bych zpátky prezenční výuku.

Máte nějaké motto do této nelehké doby?

Je potřeba se snažit dodržovat opatření. Jinak to nezastavíme.

DISTANCE LEARNING: HUNTSVILLE HIGH SCHOOL (Canada)

This interview was summed up with a student of Huntsville high school. (Thanks for your time!)

What does distance learning look like at your school? How much time do you spend studying online and how much on your own?

I have never been a part of distance learning program until covid-19 forced us to be a part of it. It has been quite disciplined just like our normal classes and the imparting of knowledge through distance learning has not taken a dent which is commendable. I spend the time studying online as much as our online classes run which is usually 7 hours and except few situations where I require information from online. My usual self study time varies from 2-3 hours apart from the regular online classes nowadays.

Are you able to organize your time?

Yeah, our online classes have been scheduled in a way that it does leave us with enough time to distribute our time for other activities apart from it.

Based on your experience (opinion) – What are the advantages of distance learning?

Flexibility of time, study from anywhere and anytime, task of commuting is cut out.

Based on your experience (opinion) – What are the disadvantages of distance learning?

Less effective as serious learning and the competitiveness is lacking, student and teacher interaction isn’t at the level as it is in a normal classes. Overall the learning environment takes a dip which could dent the learning spirit of students.

Do you consider yourself actually learning/studying during distance learning? Elaborate please.

Yeah but the level of learning outcome might vary depending upon the interest shown by the students.

What do you think about being on cameras during online lessons? Do you have to have them turned on? Why?

It’s necessary for the sake of maintenance of discipline in the class which is very much crucial for effective learning. But it sometimes feels awkward to be monitored through a camera especially when the chances of lapse of concentration are higher and it could get worse if you bear the brunt of your teacher if you get caught in a sleepy mood or in a position of eyes being closed or inattentive while the class is running. Cameras ensure students pay attention to the class.

Are you motivated? Has it been changing with time?

Not always really, it keeps changing. In fact the biggest challenge in my life has been to stay motivated every day and it has turned out to be the biggest struggle so far. I am a moody person and my mood constantly goes for a swing, so I like to do whatever appears right to me at that particular point of time irrespective of its relevance which leads to me to the zone of procrastination.

How would you describe your mental well-being since the beginning of distance learning? How do you currently feel? It’s hard to express the journey of my mental well being. No doubt it was tough at the beginning and it felt awkward to attend the classes online because it was fixed at the back of my mind that online stuffs are for entertainment and they were never meant to be serious. It got better with time and now I am able to adjust to them. Time heals everything!! Right?

What structure does your normal day currently have?

It isn’t fixed so it won’t qualify as a structure. It depends how the day pans out for me. Whether it’s productive or not? If I have to sum up my normal day then it has to be wake up late just before the online class starts, get ready as quickly as you can, grab something to eat and do the online classes. By the time it finishes it is almost evening so I seek some fun and want to be in a chill mood. Hang out with friends, go out with them, and discuss anything you want with them if that could make you feel better or play some games if it falls under a plan. Look after your girl if you are dating one and pay less attention to the homework when you return home, sleep late if you have to finish them urgently.

Do you have any tips for making your self-studying more fun / varied as a recommendation for others?
TRY TO STAY AWAY FROM PHONE UNLESS IT IS NECESSARY, THAT’S SOMETHING I HAVE BEEN TRYING TO DO MYSELF BUT HAVEN’T BEEN SUCCESSFUL. PHONE IS A BIG PART OF OUR LIVES AS IF OUR ENTIRE WORLD IS BASED ON IT SO WE TEND TO GIVE IT MORE VALUE THAN REQUIRED. THIS HAMPERS OUR SELF STUDY AND WE END UP ENJOYING IT LESS.

Is distance learning convenient for you? Do you want normal schooling back? Why?

I do not prefer distance learning. It’s not about how convinient it is. It was required out of bound so that our education does not take a hit during pandemic. And we have succefully stuck to it and continue to draw benefits from it. It isn’t the usual system. I badly want our lives to get back to normal, which is to ensure there is no death anymore due to the pandemic and no more sufferings due to it. We do not want our life to be hanging by a thread and we have had enough of the panic situation.

Do you have any motto for this difficult time?

Life is full of surprises and uncertainties and this difficult time has proved the latter. One thing that I personally learnt during this pandemic is life is all about adapting. The one who masters the art of adaptation finds themselves merrier. We have faced difficult situations like World War I and II before and have come out of it successfully. This pandemic demands doing small things like wearing masks, maintaining social distancing, washing our hands regularly, abiding by the health protocols that are in place and helping the affected in order to beat it. Let us stay united during this difficult time and don’t divide ourselves. This is the adaptation one must be looking after.