DISTANČNÍ VÝUKA: Střední průmyslová škola Zlín

Tento rozhovor byl uskutečněn se studentem třetího ročníku, Jakubem Šopíkem. (Díky za Tvůj čas!)

Jak probíhá distanční výuka na vaší škole? Kolik hodin strávíte učením online a kolik sami?

Online hodin máme denně v průměru 4-5, plus vypracovávání úkolů zabere tak další 4 hodinky denně.

Umíte si zorganizovat čas?

Většinou dělám vše na poslední chvíli.

Jaké vidíte výhody na distančním způsobu vzdělávání?

Nemusíme chodit do školy, můžeme si více méně určit kdy a co budeme dělat a nikdo nám neříká, že to musíme dělat hned.

Jaké vidíte nevýhody na distančním způsobu vzdělávání?

Sedíme sami celý den doma a nevidíme vůbec kamarády ze školy.

Máte pocit, že se při distanční formě vzdělávání opravdu učíte? Rozveďte prosím.

Jako záleží jak v jakém předmětu, nejhorší je se dokopat k tomu učení, pomalu ale jistě upadá veškerá motivace se cokoliv učit.

Jak se stavíte ke kamerám při online hodinách? Musíte je mít zapnuté? Zapínáte si je? Proč?

Při normální výuce je mají zaplé jen někteří učitelé, ale žáci je mít zaplé nemusí. Pokud se ale píšou testy, tak to učitelé vyžadují.

Máte motivaci se učit? Měnila se nějak v čase?

V tuhle dobu už jen minimální. Čím déle to trvá, tím je to horší.

Jak byste zhodnotili úroveň své psychické pohody během distanční výuky v čase?

Je mi na****

Jakou strukturu má nyní váš běžný den?

Netflix……..Netflix

Máte nějaké tipy pro zpestření domácího vzdělávání, které byste doporučili ostatním studentům?

Flaška něčeho tvrdého…

Vyhovuje vám distanční forma vzdělávání? Chcete zpátky prezenční výuku? Proč?

Člověk má na vše svůj klid, ale už je to na nervy a do školy bych se rád vrátil, i když vím, že toho bude po návratu strašně moc.

Máte nějaké motto do této nelehké doby?

Motto nemám žádné, ale doufám, že už to bude brzy za námi.